Eerste miljoen euro aan schenkingen bij Het philharmonie zuidnederland Fonds

algemeen • 5 april 2022

Ph Znl Enci 16x9 LR photo Simonvan Boxtel banner homepage

De philharmonie zuidnederland heeft haar eerste miljoen euro aan schenkingen verzameld via haar eigen fonds: Het philharmonie zuidnederland Fonds. Een groot deel van het bedrag is binnengekomen via één schenker uit Noord-Brabant middels diverse schenkingen in de afgelopen vier jaar en met zijn nalatenschap na zijn overlijden. Het orkest is hém en al haar donateurs grote dank verschuldigd. 

De afgelopen jaren meldden zich vele trouwe bezoekers met het voornemen te schenken en/of na te laten aan het orkest. ‘De bedragen variëren, maar elke gift is voor ons van grote waarde’, zegt Maud Douwes, relatiemanager bij philharmonie zuidnederland. ‘Meestal hebben onze gevers al een omlijnd idee over een schenking of nalatenschap en komen zij uit eigen beweging. Er volgen dan enkele verdiepende gesprekken met mijn collega Annemarie Borm of mijzelf waarbij vooral de achterliggende reden wordt besproken waarom en met welk doel zij philharmonie zuidnederland willen ondersteunen of opnemen in hun nalatenschap. Door goed te luisteren naar de schenker komt er dan ‘bij leven’ altijd een prachtige verbinding tot stand.’

Voor toekomstige generaties
Intendant en bestuurder van philharmonie zuidnederland Stefan Rosu ziet kunst en cultuur als het fundament onder een gezonde samenleving. ‘De philharmonie zuidnederland vervult hierin een grote rol. Om de klassieke en symfonische traditie in het Zuiden van Nederland te behouden en voort te kunnen zetten voor toekomstige generaties en om nieuwe en extra projecten te kunnen realiseren zijn we zo enorm blij met giften en nalatenschappen. De middelen die bij het fonds binnenkomen zijn geoormerkt voor het behouden en versterken van de kwaliteit van de activiteiten van het orkest.’

Verbinding met het orkest
‘Net als vele andere culturele organisaties begeeft het orkest zich sterk op de markt van schenken en nalaten naar voorbeeld van de goede doelen. Het eigen publiek is daarbij de belangrijkste doelgroep’, zegt Douwes. ‘Door de verbinding met het orkest te verzilveren in een schenking tonen bezoekers hun grote betrokkenheid bij ons orkest en het belang van philharmonie zuidnederland voor de regio waarin zij wonen.’

Het philharmonie zuidnederland Fonds
Sinds 2017 heeft philharmonie zuidnederland een eigen fonds: Het philharmonie zuidnederland Fonds. Dit maakt het mogelijk een onafhankelijke bron van inkomsten te genereren zodat het orkest kan blijven bouwen aan verbinding met de regio, educatie en innovatie. Het philharmonie zuidnederland Fonds maakt onderdeel uit van het fondsenpodium IKPASBIJ van het Elisabeth Strouven Fonds. Guido van den Broek, bestuurder van het Elisabeth Strouven Fonds: ‘Donateurs krijgen op www.ikpasbij.nl een duidelijk overzicht van de doelen die ons fonds hiermee faciliteert. Daardoor kunnen ze bepalen naar welke IKPASBIJ-partner hun voorkeur uitgaat voordat ze besluiten om financieel bij te passen.’ 

Over philharmonie zuidnederland
De philharmonie zuidnederland raakt mensen met klassieke muziek. Het gezelschap staat bekend als hét professionele symfonieorkest van Zuid-Nederland en zoekt de verbinding met alle inwoners van Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Dit krijgt philharmonie zuidnederland voor elkaar door een rijk scala aan activiteiten. Van grote symfonische concerten met geliefde repertoirestukken in de concertzalen, tot nieuwe concertformules op onverwachte locaties. Van Carnavalsconcerten tot filmprojecten. En van eeuwenoude meesterwerken tot spannende wereldpremières. Met business events worden zakelijke verbindingen met de regio gelegd en de educatieve projecten laten jongeren magische momenten met muziek ervaren. Het orkest is van en voor iedereen: een bruisend gezelschap dat altijd en overal met bevlogen musici én stafleden maatwerk levert op het hoogste niveau. Onder leiding van intendant Stefan Rosu is philharmonie zuidnederland een orkest dat doorlopend haar grenzen verlegt. Duncan Ward is chef-dirigent van het orkest vanaf het seizoen 21 22.

Kijk hier voor meer informatie over Het philharmonie zuidnederland Fonds