Privacyverklaring

Philzuid neemt jouw privacy serieus en behandelt jouw gegevens met uiterste zorgvuldigheid en correctheid. Wij willen jou zo goed mogelijk van dienst zijn. Om deze reden is het noodzakelijk dat wij in bepaalde gevallen gegevens van jou verwerken. Voorop staat dat Philzuid zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij nemen jouw privacy serieus

Philzuid neemt jouw privacy serieus en behandelt jouw gegevens met uiterste zorgvuldigheid en correctheid. Wij willen jou zo goed mogelijk van dienst zijn. Om deze reden is het noodzakelijk dat wij in bepaalde gevallen gegevens van jou verwerken. Voorop staat dat Philzuid zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Verantwoordelijke

Philzuid is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de Philzuid beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt, met welke grondslag en op welke manier. Philzuid is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op correcte en zorgvuldige wijze worden verwerkt.  

Gebruik van persoonsgegevens

Je laat bepaalde persoonsgegevens achter als je op onze website jouw gegevens achterlaat door het invullen van formulieren of informatie aanvraagt, solliciteert of gewoon contact met ons opneemt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect naar een bepaald persoon te herleiden zijn. Zie hieronder welke gegevens dit zijn.

Het tot stand brengen van contact op jouw initiatief

Na een contact- of informatieaanvraag verzamelen en bewaren we je naam, eventueel bedrijfsnaam, e-mailadres en andere door jou zelf toegevoegde gegevens ten behoeve van beantwoording. Zo lang we hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, bijvoorbeeld marketing, bewaren we jouw gegevens. Maar zodra jij hier bezwaar tegen maakt, verwijderen we deze direct. 

Persoonsgegevens die door Philzuid worden verwerkt

Philzuid verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De volgende persoonsgegevens worden in de administratie door Philzuid verwerkt:

Relaties en bezoekers

contactgegevens: voorletters en achternaam; geslacht; adresgegevens; telefoonnummer(s); e-mailadres, geboortedatum optioneel

Abonnees nieuwsbrief 

contactgegevens: IP-adres en e-mailadres, voorletters, achternaam en geslacht optioneel.

Websitebezoekers

contactgegevens:  IP-adres. Daarnaast kun je gegevens achterlaten door het invullen van contactformulieren op de website. Dan verstrek je jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, e-mailadres en andere door jouw zelf ingevulde gegevens in het betreffende opmerkingenveld.

Doelen en grondslagen van de verwerking

Philzuid verwerkt persoonsgegevens op basis van een aantal in de wet vastgelegde grondslagen:
- jouw toestemming
- om een overeenkomst te kunnen uitvoeren
- om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting
- vanwege een gerechtvaardigd belang

Wij gebruiken de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a. het uitvoeren van alle transacties
b. het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines naar aanleiding van een transactie;
c. het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
d. informatie verstrekken over onze producten en diensten en om reclame te maken voor de concerten en voorstellingen van Philzuid.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel. Ten behoeve van relaties bewaren we de persoonsgegevens tot 4 jaar na het einde van de relatie tenzij anders wettelijk bepaald dan wel met jouw toestemming. Ter verduidelijking: zakelijke klantgegevens, worden conform de wettelijke voorschriften bewaard.

Verstrekken aan derden

Jouw gegevens worden incidenteel gedeeld met Stichting Vrienden van Philzuid welke zij gebruiken om je te informeren over de stichting. Wij delen daarnaast enkel persoonsgegevens aan dienstverleners welke wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Met deze zogenaamde verwerkers werken wij echter pas samen nadat wij met hen een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten waarin wij  afspraken hebben gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Op die manier zorgen wij ervoor dat de verwerkers passende technische maatregelen treffen, de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en de rechten van jou waarborgen. Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp, voor het versturen van grootschalige mailingen van Santbergen Media Services en voor de online marketing werken wij samen met Bureau Magneet. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Beveiliging

Conform de eisen uit de AVG draagt Philzuid zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging. Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Philzuid geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Cookieverklaring

Philzuid plaatst op de computer van de gebruiker een aantal cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door jouw browser worden opgeslagen op deze computer bij het bezoek aan onze website. Hiermee zorgen we ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken. Ook meten ze bezoek op de website. Met deze informatie krijgen we inzicht in de voorkeuren van onze bezoekers en kunnen we de inhoud nog beter afstemmen.

Verder gebruiken we cookies voor retargeting. Hiermee worden persoonsgegevens verwerkt, zoals jouw surfgedrag en mogelijke voorkeuren. Als je op onze website ergens interesse in hebt getoond, kunnen we met deze techniek jou voorzien van relevante advertenties en informatie op externe websites (inclusief Facebook en Google). We tonen deze op basis van een analyse van jouw eerdere klikgedrag op www.philzuid.nl, met behulp van de retargetingcookie. Waar jouw toestemming nodig is voor het plaatsen en uitlezen van cookies, zal deze worden gevraagd voordat de cookies worden geplaatst. Die toestemming kun je altijd weer intrekken door de cookies te verwijderen.

We maken gebruik van Google Analytics cookies om rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze kennis gebruiken we om onze website en programmering te verbeteren. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet gedeeld met derden. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Dit cookie wordt na maximaal 38 maanden verwijderd, waarna we jou opnieuw om toestemming moeten vragen. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld volgens de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Social media cookies

Voor het delen van pagina’s en informatie binnen onze website met de social media, maken de social media gebruik van cookies en wordt deze  informatie opgeslagen op hun servers. Wij hebben hier geen invloed op en verwijzen wij je naar de privacyverklaring van het betreffende social medium.

Facebook pixel

De website van Philzuid maakt gebruik van een Facebook pixel. Deze pixel communiceert met cookies en zorgt dat je op Facebook relevante informatie over Philzuid te zien krijgt. Deze cookies worden maximaal één jaar bewaard.  

YouTube

Onze website maakt gebruik van YouTube voor het opslaan en weergeven van video content. Deze cookies worden door YouTube ingesteld om het gebruik van hun diensten bij te houden. De YouTube-cookies worden alleen geïnstalleerd als je op ‘Play’ drukt. Deze cookies worden maximaal één jaar bewaard. 

Cookies uitzetten en verwijderen

Veel browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De browser kan echter zodanig ingesteld worden dat tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangen worden, of dat er een melding komt dat een cookie ontvangen wordt. Dit dien je echter zelf te doen, omdat de cookies op jouw computer worden opgeslagen. De instellingen voor het beheer van cookies staan in de meeste browsers onder het tabblad ‘privacy’ of ‘veiligheid’. Of zoek met ‘help’ als je er in het menu niet uitkomt. Als je bepaalde cookies uitschakelt, kan het wel zo zijn dat sommige onderdelen van de site het niet of niet helemaal doen.

Privacyrechten 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben, m.u.v. die gegevens die wij in verband met fiscale wetgeving verplicht zijn te bewaren volgens de wettelijk vastgelegde termijn. Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook kun je verzoeken om beperking van het verwerken van jouw gegevens of daartegen bezwaar maken.

Vragen, afmelden of klachten

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van persoonsgegevens, je wilt afmelden voor brochures of mailingen, gegevens wil wijzigen, inzage wenst of anderszins vragen hebt over het privacybeleid van Philzuid, dan kan contact opgenomen worden via marketing@philzuid.nl of bel met de afdeling Business development, marketing en communicatie 088 1660700. Jouw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

Wijziging privacyverklaring

Philzuid behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Via deze website wordt de actueel geldende privacyverklaring weergegeven. Laatste wijziging 22 september 2023.