'Muziek en muziek maken zijn culturele bezigheden zorgen voor een verheffing van de ontwikkeling van de mens'

Mac en Marie-Anne Bastianen

Al bijna zestig jaar staat Mac Bastianen te boek als eigenaar van de Van Tilburg-Bastianen Groep. Inmiddels heeft hij het stokje overgegeven aan de derde generatie, zijn dochter Marie-Anne. Toch houdt hij als een goed ‘rentmeester’ de vinger aan de pols. Zeker als het gaat om de keuze van de sponsoractiviteiten van het bedrijf. Zo past in het sponsorbeleid dat het bedrijf ook in de toekomst Zakelijk Partner van Philzuid blijft om daarmee ‘de belangrijke rol van muziek en cultuur in de maatschappij te onderstrepen’.

Philzuid partner Tilburg Bastianen2 Groep

Gedrevenheid

Mac Bastianen mag dan ver in de zeventig zijn, aan gedrevenheid als het gaat om de zorg voor zijn bedrijf en zijn medewerkers heeft hij nog niets ingeboet. Hoewel hij zijn commissariaat inmiddels heeft overgedragen aan zijn dochter en overal onderstreept dat zij ‘in charge’ is, waakt hij als een ware pater familias over de waarden die hij met de Van Tilburg-Bastianen Groep, de grootste internationale DAFdealer en dienstverlener op het gebied van bedrijfswagens en tevens dealer van onder andere Audi, SEAT, SKODA en Volkswagen, wil uitstralen. ‘We hebben een statutaire directie, maar we zijn als grootaandeelhouder wel heel erg bij het bedrijf betrokken. Dat vereist goed rentmeesterschap.’ En goed rentmeesterschap betekent het verdiende geld herinvesteren in de groei en bloei van het bedrijf en de medewerkers. ‘Eén van de kernwaarden van het bedrijf is menselijkheid. Natuurlijk vragen we de mensen zelf verantwoordelijkheid te nemen, maar we willen de medewerkers de kans geven zich te ontwikkelen op elk niveau.’

Rol van cultuur

Bij de filosofie van het bedrijf past ook het sponsorschap als Zakelijk Partner van Philzuid. ‘Muziek en muziek maken zijn culturele bezigheden die naar mijn idee zorgen voor een verheffing van de ontwikkeling van de mens’, verklaart Bastianen. ‘Niet iedereen is zich daarvan bewust, maar muziek – of het nu klassiek, jazz, musical of wat dan ook is – speelt een belangrijke rol in de algehele beschaving van een samenleving. Want als je openstaat voor de trillingen, brengt dat iets teweeg dat verheffend werkt. We steunen het orkest daarom niet alleen uit persoonlijke liefde, maar ook om de belangrijke rol van cultuur in de maatschappij te onderstrepen.’


Quote

"We steunen het orkest niet alleen uit persoonlijke liefde, maar ook om de belangrijke rol van cultuur in de maatschappij te onderstrepen"

Vrijkaartjes

Bij de keuze om juist Philzuid - en daarvoor al Het Brabants Orkest - te steunen speelt die persoonlijke liefde wel een doorslaggevende rol. ‘Mijn vader begon na de oorlog als ondernemer in Oosterhout. Hij had een groot sociaal hart, zat in het bestuur van de plaatselijke harmonievereniging en speelde ook een rol in de gemeenteraad. We hadden een muzikale familie - ik speelde piano en mijn dochter inmiddels piano en dwarsfluit - en mijn vader sponsorde Het Brabants Orkest. Omdat hij geen tijd had om naar de concerten te gaan, kreeg ik al jong de vrijkaartjes die hij had.’ Later op kostschool in Roosendaal maakte Bastianen met Ton Tendijck, wiens vader in het bestuur van het orkest zat, de schoolkrant. ‘We hadden toestemming om de schoolkrant in de sacristie te maken en dan speelden we op een oude bandrecorder opnamen af van het orkest. In het weekend mochten we naar Den Bosch om de schoolkrant te stencilen op het kantoor van het orkest. En als het orkest in Roosendaal speelde, hadden wij permissie om het concert bij te wonen. We kregen dan de sleutel van de deur van het internaat mee omdat we laat binnenkwamen. We slopen dan op kousenvoeten naar onze kamer omdat we die privileges niet kwijt wilden raken. Zulke zaken scheppen wel een band met een orkest.’

Band

Een band die na de fusie tot Philzuid is gebleven en die Bastianen door wil geven aan zijn dochter. Dat waarborgt ook in de toekomst de steun aan Philzuid. ‘Het orkest sponsoren is een signaal naar medewerkers dat muziek en cultuur van groot belang zijn voor de samenleving. Dat geldt tevens richting onze klanten. Ook zij krijgen mee dat muziek een bijdrage levert aan de geestelijke ontwikkeling van mensen en dat onze inherente boodschap is: maak muziek of luister ernaar.’