Web040 IMG 9329

Het Philzuid Fonds: PHILFUNDED

Meebouwen aan ons orkest

Sinds 2017 heeft Philzuid, met dank aan het Elisabeth Strouven Fonds, een eigen fonds. Dit maakt het mogelijk een onafhankelijke bron van inkomsten te genereren zodat het orkest kan blijven bouwen aan verbinding met de regio, educatie en innovatie. Bouw je mee?

Een onafhankelijke vorm van inkomsten

Philzuid is de tweede organisatie die een samenwerking aangaat met het Elisabeth Strouven Fonds. Het doel van het Philzuid Fonds is het realiseren van een significante en onafhankelijke bron van inkomsten voor het orkest. Hierdoor kan het orkest zich blijven ontwikkelen en de ambitie waarmaken om één van de toporkesten van Nederland en de Euregio te blijven.

Giften aan het fonds maken het mogelijk om prominente gastdirigenten en solisten aan te trekken. Om met unieke educatieprojecten leerlingen van dichtbij klassieke muziek te laten ervaren. En om innovatieve projecten te initiëren op drempelverlagende locaties waarmee Philzuid nieuwe doelgroepen bereikt.

Het fonds ook iets voor jou?

Ook jij kunt daarin een betekenisvolle rol spelen en samen met ons de groei en bloei van het orkest bevorderen. Doneren aan het fonds kan eenmalig, periodiek, middels een legaat of een schenking voor het leven. De bestedingen uit het fonds worden uitsluitend aangewend ter ondersteuning van Philzuid voor zover ze een algemeen nut beogend karakter hebben. Het Philzuid Fonds is geïnspireerd op het in de Amerikaanse museumwereld gangbare model van het endowment fund.

Elisabeth Strouven Fonds

Het Elisabeth Strouven Fonds beheert en belegt namens Philzuid en beschikt over de ANBI status. De directie van Philzuid bepaalt hoe het fonds wordt aangewend voor projecten en activiteiten die binnen de doelstelling van het orkest vallen.

Meer over het Philzuid Fonds? 

Bezoek dan de website. De website zal binnenkort worden aangepast. Ook kun je contact opnemen met Maud Douwes, relatiemanager Philzuid.

Philzuid steun ons maud douwers

Maud Douwes

Relatiemanager Philzuid, 088 1660723 of 06 12401230 of maud.douwes@philzuid.nl