Philzuid verwelkomt drie nieuwe ambassadeurs

algemeen • 26 september 2023

Lr PHZ Eind0391

Op vrijdag 22 september zijn voorafgaand aan het jubileumconcert van Philzuid – de nieuwe naam van philharmonie zuidnederland dat na 10 jaar onder deze naam verdergaat - drie nieuwe ambassadeurs geïnaugureerd. Rob Stevens, voorzitter van de Raad van Toezicht van het orkest, verwelkomde Lianne van den Boogaard, directeur WTC Eindhoven-Brainport, Pamela Habibović, rector magnificus Universiteit Maastricht en Ron Coenen, voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging als nieuwe ambassadeurs.

Philzuid viert komend concertseizoen 10 jaar klassieke symfonische muziek in Zuid-Nederland en daarbuiten. Vanaf de oprichting omringt het orkest zich met ambassadeurs. Mensen die het orkest eerst en vooral een warm hart toedragen en daarnaast bereid zijn tot af en toe een bijdrage leveren aan de groei en inbedding van Philzuid in de samenleving. Alles vanuit de gedachte dat het orkest zich met de maatschappij waarin zij acteert, wil verbinden en betekenisvol wil zijn. Zaken als persoonlijkheid, zichtbaarheid, netwerk en bereidheid zijn essentiële onderdelen van de rol van ambassadeur.

Lianne van den Boogaard, directeur WTC Eindhoven-Brainport, vanwege haar grote liefde voor klassieke muziek en haar rol bij het creëren van verbindingen tussen bedrijven binnen Brainport Eindhoven en Philzuid waardoor de kracht van het orkest van betekenis kan zijn voor de regio in het innovatief en duurzaam ondernemen.

Pamela Habibović, rector magnificus Universiteit Maastricht, vanwege haar verregaande ambities op het gebied van wetenschap en het creëren van verbindingen tussen onderwijs en cultuur ter versterking van de betekenis van Philzuid voor studenten.

Ron Coenen, voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging, vanwege zijn voortrekkersrol in het bevorderen van innovatief ondernemerschap op weg naar een duurzame en inclusieve samenleving, zijn jarenlange inzet voor jonge ondernemers en zijn kennis op het gebied van samenwerking binnen de triple helix (onderwijs, overheid en ondernemers).

Het orkest is Lianne, Pamela en Ron zeer erkentelijk en verheugt zich op de komende jaren, waarin zij, naast de bestaande ambassadeurs, een rol zullen spelen in de groei van Philzuid op de wijze die zich op het beste moment voordoet. Muziek brengt ons samen en verrijkt onze zielen. Muziek is voor iedereen. Op allerlei manieren stimuleren wij ontmoetingen, juist in deze tijden, waarin polarisatie en verharding de boventoon voeren.

Onderschrift foto:  Focuss22
Op de foto van links naar rechts: Rob Stevens – voorzitter van de Raad van Toezicht van Philzuid, Lianne van den Boogaard - directeur WTC Eindhoven-Brainport, Stefan Rosu – intendant van Philzuid en Ron Coenen - voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging. Vanwege ziekte kon Pamela Habibović - rector magnificus Universiteit Maastricht helaas niet aanwezig zijn.