Img3432 orig

Samen sterk voor leerlingen uit krachtwijken

Philzuid en Stichting IMC Weekendschool werken structureel samen! Het doel: het toekomstperspectief van kinderen uit krachtwijken te verbeteren met muziek!

Natuurlijke nieuwsgierigheid

De onderwijsfilosofie van Stichting IMC Weekendschool berust op het idee om kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar - de leeftijd waarin zij zich snel ontwikkelen en hun natuurlijke nieuwsgierigheid piekt - in contact te brengen met inspirerende professionals en interessante vakgebieden. In co-creatie hebben Philzuid en Stichting IMC Weekendschool de vakopzet Podiumkunst-Muziek uitgewerkt waarbinnen Philzuid muzikale ervaringen biedt. Sinds 2017 bezochten leerlingen van IMC Weekendschool al regelmatig educatieve voorstellingen en gaven onze musici actieve workshops. Vanaf 2021 gaan we een meerjarig partnerschap aan waarin we onze expertise op het gebied van muziekeducatie bundelen met de expertise van Stichting IMC Weekendschool binnen het project Samen sterk voor leerlingen uit krachtwijken. 

Ieder kind verdient de kans zijn of haar passies en ambities te ontdekken. Daarop kunnen ze de rest van hun leven voortbouwen, krijgen ze meer zelfvertrouwen doordat ze hun talenten en voorkeuren ontdekken en krijgen ze een breed beeld van de maatschappij en hun mogelijkheden daarin. Door in de workshops vooral de nadruk te leggen op het leren dóór muziek, naast het leren óver muziek, laten wij kinderen uit krachtwijken (klassieke) muziek beleven en de magie van muziek ervaren. Hiermee hoopt Philzuid bij te dragen aan de verbetering van het toekomstperspectief en het vergroten van de belevingswereld van deze kinderen.

Het project

Samen sterk voor leerlingen uit krachtwijken wordt opgezet voor leerlingen van groep 7 en 8 van IMC Basis scholen. Het project bestaat uit de volgende delen: 

Structureel bereik basisscholen in krachtwijken

Wij bouwen het aantal betrokken basisscholen uit naar krachtwijken, waardoor meer IMC Basis leerlingen muziek kunnen ervaren. 

Samen een lesprogramma opzetten

Samen met IMC Basis creëren we de lessenserie Creative Music Making. Hiermee maken de kinderen kennis met vak Podiumkunst en worden ze voorbereid op een voorstellingsbezoek.

Training van musici tot gastdocent

Samen met IMC Basis organiseren we een opleidingstraject voor onze musici, zodat zij als gastdocent les kunnen geven aan de kinderen.

Creative Music Making

In de workshop Creative Music Making maken kinderen in kleine groepen samen met een musicus van Philzuid een klankstuk op basis van een verhaal of een thema. Via muzikale oefeningen onderzoeken ze de klankkleuren van instrumenten die de musicus of zijzelf hebben meegebracht. De musicus zorgt ervoor dat uit alle goede ideeën van de kinderen een samenhangend klankstuk ontstaat. Hierbij is samenwerking essentieel. De kinderen leren tijdens de workshops spelenderwijs hoe dat in een orkest gaat en met welke uitdagingen (doorzettingsvermogen, van jezelf kwaliteiten eisen, samenwerken, accepteren) een musicus te maken heeft. 

Tot slot presenteren de kinderen de eigengemaakte compositie. Ze ondervinden daarbij dat het hun gezamenlijke verantwoordelijkheid is om de compositie goed uit te voeren. Creative Music Making biedt ruimte voor maatwerk, passend bij een thema van de school. Het doet een beroep op het creatief vermogen en sluit aan bij de 21ste eeuwse vaardigheden. De workshop kan vooruitwijzen naar een muzikale voorstelling van het orkest.

Samenwerken komt alleen tot stand met hulp van

Philzuid partner logo janivo stichting
Philzuid partner logo prins bernhard cultuurfonds
Philzuid partner logo stichting henri hermans
Philzuid partner logo ksn stichting
Philzuid partner logo sint clemens stichting
Philzuid partner logo vrienden van philzui
Philzuid partner logo jtriodo foundation
Philzuid partner logo VSB fonds