Philzuid zoekt remplaçanten bastrombone

Het proefspel

Het remplaçanten proefspel vindt plaats op 6 mei 2024 vanaf 10.00 uur in de Kleine Zaal Muziekgebouw Eindhoven.

Kandidaten met een EER of Zwitserse nationaliteit kunnen reageren. Kandidaten van buiten de EER dienen in het bezit te zijn van een onbeperkt geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning in Nederland. Salariëring conform de CAO Remplaçanten Nederlandse Orkesten.

Aanmelding via email met CV in Engels of Nederlands tot uiterlijk 19 april a.s. bij orkestinspecteur werend.vrijlandt@philzuid.nl

 

 

 

Solowerk
Alexander Lebedev
Concerto in One Movement (tot cadens)

Orkestfragmenten
La Gazza Ladra - G. Rossini
William Tell Ouverture - G. Rossini
Symfony 3 'Rheinische' - R. Schumann 
Die Schöpfung - J. Haydn
Symfony 1 - J. Brahms
Symfony 4 - J. Brahms
Die Walküre - R. Wagner 
Fontane di Roma - O. Respighi

Een pianist is aanwezig.