Philzuid meer harmonie in de samenleving

Meer Harmonie in de Samenleving

Investeren in de toekomst

Investeer in de toekomst, investeer in duurzame en kwalitatieve muzikale ontwikkeling op de basisschool! Muziek geeft kinderen aantoonbaar een goed fundament bij hun ontwikkeling. Deze kernwaarden van Meer Harmonie in de Samenleving (MHIDS) sluiten perfect aan bij de educatieve doelstellingen van Philzuid. Vandaar dat we met veel enthousiasme samenwerken met dit uitgebreide muziekprogramma op de basisscholen van Brunssum, Landgraaf en Kerkrade.

Structurele, duurzame en kwalitatieve muzikale ontwikkeling

Het programma Meer Harmonie in de Samenleving staat voor structurele, duurzame en kwalitatieve muzikale ontwikkeling voor alle basisschoolleerlingen in de gemeenten Brunssum, Landgraaf en Kerkrade. Op dit moment doen er +/- 8000 leerlingen van alle 31 basisscholen, 3 speciale basisscholen en 1 school voor speciaal onderwijs mee. Het programma zorgt voor een doorgaande lijn op het gebied van kennis-, persoons- en maatschappelijke ontwikkeling binnen het primair onderwijs in samenwerking met het muzikaal cultureel en maatschappelijk veld. 
De leerlingen krijgen een brede muzikale oriëntatie. Daarbij staat de muziek niet op zichzelf. Het programma brengt de muzikale ontwikkeling in samenwerking en verbinding met maatschappelijke partners. Vanuit kansengelijkheid en op een laagdrempelige manier laat het leerlingen muzikaal cultureel participeren in zijn naaste omgeving. Dat zorgt voor een beter welbevinden van het kind en de omgeving.
Muziek vergoot de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Hoe meer mensen zich verbinden met de samenleving, hoe meer de samenleving hiervan profiteert. Oftewel, Meer Harmonie in de Samenleving!

Philzuid is al een aantal jaren partner in dit programma. Leerlingen van de groepen 6 bezoeken elk schooljaar een muzikale voorstelling van het orkest in Theater Kerkrade. Dit bezoek aan een symfonieorkest maakt standaard onderdeel van het muziekcurriculum op de school. Dat betekent dat de leerlingen leren over het orkest en dat de professionele muziekdocenten de muzikale voorbereiding voor hun rekening nemen. En reken er maar op dat dat een zaal vol zingende leerlingen oplevert. Zoals ze in Kerkrade meezingen dat maak je nergens anders mee! 
Nieuwsgierig geworden? Klik hier.

Logo meer harmonie in de samenleving