Orkestacademie door JP Geussens Focuss 22 Tijmen en José Eduardo Cante 1

Talentontwikkeling

De philharmonie zuidnederland zet zich op verschillende manieren in voor talentontwikkeling van jonge musici.

Online Masterclasses voor amateurs

Als vervanger van het geannuleerde Hafa-project ontwikkelde het orkest op initiatief van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen (LBM) en in samenwerking met de Brabantse Bond voor Muziekgezelschappen (BBM) en Federatie voor Amateur Symfonieorkesten (FASO) een alternatieve manier van kennisoverdracht aan het rijke Zuid-Nederlandse amateurmuziekleven. Diverse musici uit het orkest namen online masterclasses op om de thuis zittende amateurmusici te motiveren en te voorzien van handige speeltips. De masterclasses werden vanaf juli via de muziekbonden aan hun achterban verspreid. 

Meester & leerling

philharmonie zuidnederland werpt zich graag op als inspirator en kennisbaak voor een nieuwe generatie jonge musici. Ook het mooie initiatief 'Dubbelportret Meester & Leerling' maakt deel uit van de #philgood-serie. Het zijn korte video’s van orkestmusici die ook als docent actief zijn en ‘samen’ met een leerling een duet spelen. Zo deelden onder anderen slagwerker Raymond Spons, tevens muziekdocent bij verschillende harmonieën, en concertmeester Lei Wang, viooldocent aan de conservatoria van Leuven en Tilburg hun onderwijspassie met het publiek.

Orkestacademie

In samenwerking met het Conservatorium Maastricht en het Fontys Conservatorium Tilburg heeft philharmonie zuidnederland de Orkestacademie opgestart. Met als doel: het orkestspel toevoegen aan het curriculum van de conservatoriumopleiding. Musici nemen actief deel aan de opleiding en studenten lopen stage bij het orkest. Zij worden hierop voorbereid door hun ‘maatje’: de aanvoerder van de instrumentengroep waarin de studenten terecht komen. Gedurende de repetitieweek zelf, die vooraf gaat aan een concertreeks, worden de studenten begeleid in hun eerste orkestervaringen. Aan het einde van de stage beoordelen de musici van philharmonie zuidnederland hoeveel de studenten hebben geleerd en hoe goed ze binnen de instrumentengroep pasten. Het belangrijkste is dat studenten een goed beeld krijgen over wat het samenspelen in een symfonieorkest betekent. Zo draagt philharmonie zuidnederland bij aan de talentontwikkeling van jonge, beloftevolle musici voor morgen.

Onze violist Tijmen Wehlburg begeleidde José Eduardo Canto Arce (foto's):
"Toen José bij ons in het kader van zijn stage kwam meespelen was ik zijn begeleider. Wij hebben samen de partijen voorbereid. Daarbij ging het vooral om het doorgeven van praktische know-how vanuit de ervaring in het orkestspel. Je kan van elke willekeurige partij de noten instuderen als je een goede violist bent, maar de orkestpraktijk brengt zijn specifieke problematiek mee, omdat je je eigen stem moet invoegen in een groter geheel. Het is fantastisch dat de studenten van nu deze extra's bij hun studie aangeboden krijgen. Het geeft ze een inkijk in het leven dat hen te wachten staat en een voorsprong als het zover is."

Met dank aan:

Fonds Stichting Henri Hermans WEB

Nationale Master Orkestdirectie

De philharmonie zuidnederland levert eveneens graag een bijdrage aan de ontwikkeling van toekomstige dirigenten. Elk seizoen verzorgt het orkest masterclasses aan jonge dirigenten die Nationale Master Orkestdirectie (NMO) – van het Koninklijk Conservatorium Den Haag in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam – volgen. Het hoofddoel van deze master is om orkestdirigenten met een Bachelor of Music op zak op te leiden tot het hoge niveau dat vereist is om een professioneel symfonieorkest adequaat en artistiek verantwoord te kunnen leiden.

Img1074 orig
Img1072 orig
Img1050 orig
Img1048 orig