Liza van de Ven nov 2018 34

Samenwerkingen met hoger onderwijs

Muziekonderwijs staat volop in de aandacht.

Muziekonderwijs staat volop in de aandacht: het is de laatste jaren een speerpunt van het cultuuronderwijs. Maar hoe krijg je meer muziek in de klas als een leerkracht zich niet bekwaam voelt in het geven van muziekles? Om meer muziek in de klas te krijgen, is er ook aandacht nodig voor muziek in de opleiding van de leerkracht. Lees hieronder over de verschillende samenwerkingen die philharmonie zuidnederland heeft met het hoger onderwijs.

Samenwerking met Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE)

Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) vroeg onder de noemer Denk Groter Maak Muziek een aanzienlijk geldbedrag aan bij de Regeling Professionalisering Muziekonderwijs pabo. Het doel: een duurzame verankering en verbetering van het muziekonderwijs op de pabo om zo het zelfvertrouwen van de toekomstige leerkracht op het gebied van muziekonderwijs te vergroten. De aanvraag werd gehonoreerd en philharmonie zuidnederland is nu één van de vaste partners waarmee FHKE samenwerkt in een driejarig traject. 

Elk seizoen komen meer dan 600 pabostudenten in aanraking met een educatieprogramma van het orkest. De FHKE heeft vestigingen in Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Venlo én Veghel en de opleiding heeft vier leerjaren, waarvan de eerste drie bij ons op bezoek komen.

Elk studiejaar heeft zijn eigen programma in deze samenwerking, maar centraal staat het bezoek aan onze educatieve voorstellingen, voorafgegaan door een actieve en muzikale workshop die aansluit op de voorstelling. Voor de eerstejaars is dit een kennismaking met het symfonieorkest, terwijl de tweedejaars zich verder verdiepen in de diverse disciplines zoals muziek, drama, tekst en beeld die vorm geven aan de ensembleprojecten. De derdejaars krijgen een speciale studiedag waarbij ze leren hoe ze de elementen van het symfonieorkest en de indringende muzikale ervaring die daarbij hoort toe kunnen passen in hun lespraktijk.

Dit driejarig traject bij philharmonie zuidnederland wordt gekoppeld aan zangworkshops van het Brabant Koor, Ukelele lessen van kunstencentra, creativiteitsworkshops van Cultlab én ondersteuning van studenten van de Academie Muziek Educatie Tilburg (AME). Als de pabo-studenten zijn afgestudeerd, zijn ze muzikaal (meer) bekwame leerkrachten voor onze nieuwe generatie leerlingen.

In seizoen 2022-2023 hebben we de samenwerking nog kunnen voortzetten omdat de financiering door corona over een langere periode is uitgespreid. 

Sittard De Nieuwste Pabo

Bij De Nieuwste Pabo Sittard spitst de samenwerking zich vooralsnog toe op de derde- en vierdejaars studenten. Derdejaars studenten bezoeken de voorstelling Expeditie Orkest Live waarbij ze onderzoeken welke aspecten uit de voorstelling te integreren zijn in de vakgebieden die zij volgen in hun minor zoals orthopedagogisch en orthodidactisch handelen – SBO, 21e -eeuwse vaardigheden, leesbevordering, dyslexie, leerpsychologie en pedagogiek. De vierdejaars studenten bezoeken een voorstelling van philharmonie zuidnederland waardoor zij inspiratie kunnen opdoen voor de muziekvoorstelling die zij zelf voor hun afstuderen gaan maken.

Img4010 orig
Img4008 orig
Img4006 orig
Img4004 orig
Img4002 orig
Img4000 orig
Img3998 orig

Academie voor Muziek Educatie (AME)

Vanaf seizoen 2020-2021 werkt philharmonie zuidnederland structureel samen met de Academie voor Muziek Educatie in Tilburg, voorheen de opleiding docent muziek aan het Conservatorium in Tilburg. De philharmonie zuidnederland biedt eerstejaars studenten de gelegenheid aan om in het kader van de beroepsuitdagingen uitgebreid kennis te maken met het orkest en de educatieve praktijk. Ze ontmoeten het orkest bij een repetitie, bezoeken ensemblevoorstellingen, krijgen uitleg over de educatieve visie van het orkest en maken kennis met het lesmateriaal. Na deze kennismaking gaan ze met de opgedane ervaringen aan de slag op hun stagescholen. Samen met studenten van de Pabo ontwerpen ze een lessenserie voor groep 1 t/m 4 met actieve muzikale opdrachten. De musici van het orkest zullen hier een actieve rol in spelen door middel van een heus bezoek in de klas. Hun lesontwerp mag het orkest in de toekomst weer voor eigen projecten inzetten.

We helpen je graag!

Wil je meer weten over onze samenwerking met het hoger onderwijs? Of heb je zelf een voorstel voor een mogelijke samenwerking? Neem contact met ons op!

Maud Broeksteeg
maud.broeksteeg@philharmoniezuidnederland.nl

Educatie logo MUZIEK VOOR JONGE GASTEN oranje