Banner 2 MHIDS

Meer Harmonie in de Samenleving

Investeer in de toekomst, investeer in duurzame en kwalitatieve muzikale ontwikkeling op de basisschool! Muziek op de basisschool geeft kinderen aantoonbaar het goede fundament bij hun huidige en toekomstige ontwikkeling. Deze kernwaarden van Meer Harmonie in de Samenleving (MHIDS) sluiten perfect aan bij de educatieve doelstellingen van philharmonie zuidnederland. Vandaar dat we met veel enthousiasme een samenwerking zijn aangegaan.

Logo meer harmonie in de samenleving


Het programma Meer Harmonie in de Samenleving staat voor structurele, duurzame en kwalitatieve muzikale ontwikkeling voor alle basisschoolleerlingen in de gemeenten Brunssum, Landgraaf en Kerkrade. Op dit moment doen er +/- 8000 leerlingen van alle 31 basisscholen, 3 speciale basisscholen en 1 school voor speciaal onderwijs mee. Het programma zorgt voor een doorgaande lijn op het gebied van kennis-, persoons en maatschappelijke ontwikkeling binnen het primair onderwijs in samenwerking met het muzikaal cultureel en maatschappelijk veld. 

Het programma wil op het gebied van kennisontwikkeling de leerlingen een brede muzikale oriëntatie bieden in samenwerking en verbinding met maatschappelijke partners en initiatieven, om zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Vanuit kansengelijkheid en op een laagdrempelige manier laat het leerlingen muzikaal cultureel participeren voor een beter welbevinden van het kind en de omgeving.
Muziek vergoot de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Hoe meer mensen zich verbinden met de samenleving, hoe meer de samenleving hiervan profiteert. Oftewel, Meer Harmonie in de Samenleving!

Met philharmonie zuidnederland is een samenwerking aangegaan op basis van een pilot-jaar met een doelstelling naar een meerjarig perspectief. In het voorjaar van 2022 bezochten ruim 500 leerlingen van de 31 basisscholen aangesloten bij het programma de voorstelling Broer! uitgevoerd door philharmonie zuidnederland in het Parkstad Limburg Theater. In het voorjaar van 2023 zullen leerlingen de voorstelling Expeditie Orkest Live bezoeken, waarbij de voorbereiding en de muzikale nazorg integraal onderdeel uitmaakt van het programma MHIDS.

Nieuwsgierig geworden? Klik hier.

We helpen je graag!
Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Neem contact met ons op:

Adeline van Campen
adeline.vancampen@philharmoniezuidnederland.nl
088 16 60 726

Educatie logo MUZIEK VOOR JONGE GASTEN groen