Brabant menu s1920x1080

Brabant Menu

Het doel: zo veel mogelijk kinderen in aanraking brengen met onze voorstellingen, met dans, theater en muziek.

De vijf Brabantse gezelschappen voor jeugd, Schippers & Van Gucht, Philzuid, Theater Artemis, de Stilte en House of Nouws vormen samen het Brabant Menu. Het doel: zo veel mogelijk kinderen in aanraking brengen met onze voorstellingen, met dans, theater en muziek. Ieder gezelschap heeft zijn eigen manier, kleur, taal, kracht, maar samen werken ze aan een kwalitatief goed podiumkunsten-aanbod voor Brabantse scholen. Lees hier wat het Brabant Menu doet.

Wat zijn de plannen?

  • Vanaf 2020 wil het Brabant Menu per seizoen 40.000 leerlingen bereiken
  • Deskundigheidsbevordering: het receptief vermogen van leerkrachten wordt intensief begeleid en getraind zodat ze beter in staat zijn de leerlingen ontvankelijk te maken voor kunst: deze doelstelling komt vanuit de visie dat de leerkracht voor de leerling een belangrijke intermediair vormt in de beleving van de podiumkunsten
  • Onderzoek doen naar de ontwikkeling van nieuwe formules i.s.m. diverse stakeholders met als doel de zichtbaarheid van voorstellingen te vergroten en de eigen ideeën over kunsteducatie beter voor het voetlicht te brengen
  • Het aanstellen van een coördinator die een grote hoeveelheid werk van de vijf gezelschappen zal overnemen. Sinds 1 oktober 2018 is Patrice Matthee aangesteld als coördinator

Bekijk hier het manifest van het Brabant Menu of kijk op de website voor meer informatie.