Brabant menu s1920x1080

Brabant Menu

Wij geloven dat het kijken en luisteren naar podiumkunst de blik van kinderen op de wereld verruimt

Brabant Menu is het samenwerkingsverband tussen de Brabantse gezelschappen Theater Artemis, De Stilte, Philzuid, House of Nouws en Schippers&VanGucht die allemaal de opdracht hebben podiumkunst voor de jeugd te produceren. Doel: zo veel mogelijk kinderen in aanraking brengen met kwalitatief hoogstaande voorstellingen, met dans, theater, muziek of een combinatie daarvan. 

Wat zijn de plannen?

Elk gezelschap heeft zijn eigen kleur, taal, kracht, maar samen werken ze aan een kwalitatief goed podiumkunsten-aanbod voor Brabantse scholen Sinds 2016 werken wij samen om het professionele podiumkunstenaanbod te ontsluiten voor de schoolgaande jeugd in Brabant. Brabant Menu werkt zo aan duurzame relaties met werkgroepen en marktplaatsen voor cultuureducatie. In nauw contact met scholen, werkgroepen of intermediairs maken we per gemeente een keuze uit ons aanbod. Iedere gemeente heeft dus haar eigen programma, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de scholen. In 2023 heeft Brabant Menu een samenwerking met meer dan honderd basisscholen uit negentien gemeenten en worden 22.000 leerlingen per schooljaar bereikt. De gezelschappen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor duurzame relaties en afzet: een goed voorbeeld van fair practice. 

Brabant Menu ging in 2022 een andere fase in. De Impulsgelden subsidie van de provincie Noord-Brabant werd afgerond en we vroegen ondersteuning aan bij het VSB Fonds en Fonds21. Deze subsidie werd gehonoreerd, waarmee we een overbrugging hadden om de mogelijkheden naar verzelfstandiging van Brabant Menu te onderzoeken en uiteindelijk te kunnen gaan realiseren. Naast de ambitie om te verzelfstandigen, startte BrabantMenu in 2022 met de uitbreiding van deskundigheidsbevordering van leerkrachten en schooldirecteuren en is BrabantMenu gestart met het in kaart brengen van vervoersmogelijkheden om kinderen vanuit kleine steden en dorpen naar een groot theater te laten gaan. Ook is een begin gemaakt met het operationaliseren van de ambitie om Brabant Menu de komende jaren nog inclusiever te maken. 

Kijk op de website voor meer informatie. 

B Mlogo