Schola Puerorum

Schola Puerorum

Koor

Biografie Schola Puerorum

Het koor is onlosmakelijk verbonden met de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan in 's-Hertogenbosch, een van de meest bekende en mooie kerkgebouwen van heel Nederland.

De jeugdafdeling van de Schola bestaat uit diverse groepen, de F t/m A. De kinderen die bij de Schola zingen, maken deel uit van de Schola Puerorum. Een kind (uit groep 3 of 4) komt binnen in de ‘F’. Daar wordt op een leuke en speelse manier veel gezongen uit het betere kinderrepertoire en worden de eerste beginselen van zingen in een koor bijgebracht. Het volgende ‘E’-jaar komt de muziektheorie erbij; het leren lezen van het notenschrift en dergelijke. Af en toe wordt al meegezongen met het ‘grote’ koor. Aan het eind van het ‘D’-jaar wordt het diploma AMV (Algemeen Muzikale Vorming) gehaald. Vanaf het derde jaar (D t/m A) zingen de kinderen mee in het grote koor. Naast het koorrepertoire wordt gewerkt aan solfège (toontreffen) en gregoriaans. De lessen worden gegeven door Coen Swinkels en Véronique van den Engh. De repetities worden gegeven door Jeroen Felix.

1274-1811
Het oudste getuigenis van jongenskoorzang in de Sint-Jan is een testament uit 1274 dat bewaard wordt in het Bossche Stadsarchief waarin uitdrukkelijk melding gemaakt wordt van koorzang in de Sint-Jan. Een rijke Bosschenaar, Willem van Gent, betaalde destijds drie schellingen per jaar voor het zingen van missen door de jongens van de Latijnse school. Vooral in de middeleeuwen is de Latijnse school van 's-Hertogenbosch erg beroemd geweest, de stad was toen een belangrijk cultureel centrum. In 1629 ging de Sint-Jan, na inname van de stad door Frederik Hendrik, over in protestantse handen. Pas in 1811 werd de Sint-Janskathedraal weer aan de katholieken teruggegeven. De traditie van de jongenskoorzang was toen volledig verloren gegaan.
 

1930-1996
In 1930 wordt er weer een nieuwe jongensafdeling opgericht door Rector Cantus Petrus de Bree. Na hem leidden Jan Heerkens en Alphons Knegtel achtereenvolgens de Schola. Onder leiding van directeur Frans van Amelsvoort en Rector Cantus Jan Hoes groeide de Schola uit tot één van de meest belangrijke Nederlandse kerkkoren. Floris van der Putt bouwde na hen op dit werk voort. In 1965 werd Maurice Pirenne Rector Cantus. Onder hem maakte de Schola een enorme muzikale bloei door en werd er in 1972 een nieuwe afdeling opgericht: de Schola Puellarum, het meisjeskoor. In 1991 wordt Maurice Pirenne na 26 jaar rector cantus-schap opgevolgd door Pieter van Moergastel. Van Moergastel overleed in 1996 op 53-jarige leeftijd.

1996-heden
Jeroen Felix werd in 1996 de achtste Rector Cantus van de Schola. Onder zijn leiding werd de Schola Iuventatis opgericht, een groep meisjes van de Schola die de leeftijd van 14 jaar gepasseerd zijn, maar nog niet oud genoeg zijn om met de vrouwen mee te zingen. In 2005 bestond de Schola Minor (het jongenskoor) 75 jaar. Naast diverse extra activiteiten is ook het boek 'Koorzang in de Sint-Janskathedraal' verschenen: het verhaalt onder meer over de uitgebreide geschiedenis die het koor sinds 1274 heeft beleefd. In 2009 is de Schola in het kader van het 450-jarige bestaan van het bisdom 's-Hertogenbosch meegeweest op de pelgrimsreis naar Rome. De Schola zong daar in de vier Basilicae Maiores en in de Sant’Ignazio. Vanwege het teruglopende aantal jeugdleden zijn de Schola Minor (de jongens) en de Schola Puellarum (de meisjes) samengevoegd tot Schola Puerorum in 2012. In 2013 is Mainz het toneel geweest van de terugkerende concertreis en in 2015 was dit Brussel. In het laatste kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 is de cd Spectrum: Muziek uit de Sint-Janskathedraal, de negende cd van de Schola, opgenomen. In 2017 werd het gouden jubileum gevierd van de dames van de Schola; sinds 1967 zingen vrouwen ook in het koor. Daarnaast werd er in Edinburgh gezongen tijdens een driedaagse concertreis. In 2019 is de Schola op tweedaagse koorreis naar Bremen geweest waarbij er in de St. Petri Dom werd gezongen. Door de coronapandemie werd er tussen maart 2020 en januari 2022 in kleinere samenstellingen gezongen. In oktober 2022 werd er weer gezamenlijk op koorreis gegaan met Dinant als bestemming.

Concerten