Stichting Henri Hermans neemt afscheid

algemeen • 26 april 2023

HH

De afgelopen decennia zette Stichting Henri Hermans zich voortvarend in voor het Limburgs Symfonie Orkest en philharmonie zuidnederland. Speciale aandacht ging uit naar educatieve muziekprojecten. Nu stopt de stichting en blikken de leden terug. 

tekst Mark van de Voort
foto Bas Quaedvlieg
bron deKlank

Een vrouw houdt de hand tegen haar oor, voor eeuwig luisterend naar hemelse muziek. Een poëtisch, gebeeldhouwd eerbetoon bovenop een sierlijk monument. Wie door het Henri Hermanspark in Maastricht wandelt kan het bijna niet missen: de sculptuur van de Limburgse dirigent en organist Henri Hermans (1883-1947). Hermans was een ware spin in het web binnen het vooroorlogse muziekleven in Maastricht en heel Limburg. Zo was Hermans directeur van de Stedelijke Muziekschool en dirigent van het Maastrichts Stedelijk Orkest dat later zou uitgroeien tot het Limburgs Symfonie Orkest. Met zijn pionierswerk legde Hermans de fundamenten voor een rijke klassieke-muziektraditie in Limburg.

Paradepaardje
Toen de in 1962 opgerichte Stichting tot Steun aan het Limburgs Symfonie Orkest naar een nieuwe, vlottere naam zocht in 1989, was Henri Hermans snel gevonden. Onder de noemer Stichting Henri Hermans verleende de stichting steun aan de ontwikkeling van de muziekcultuur in Limburg. Voor het leeuwendeel kwam dat neer op geldelijke steun voor het paradepaardje, het Limburg Symfonie Orkest (LSO). ‘In eerste instantie steun- den we orkestmusici die een nieuw, duur instrument wilden aanschaffen. Maar er werden incidenteel ook kostbare concertrojecten ondersteund, zoals kerstconcerten, het 125-jarig bestaan van het LSO en de Liberation Concerten in Margraten’, vertelt Wim Weijnen, voorzitter van Stichting Henri Hermans en vroeger nauw betrokken bij het LSO. ‘In de loop der jaren werd de doelstelling uitgebreid. De stichting wil zijn maatschappelijke betrokkenheid vergroten. Als stichting hopen we vooral de jongeren te stimuleren om eens een concert met klassieke muziek te bezoeken. We steunen talloze educatieve projecten, want meer jeugd moet de schoonheid van klassiek ontdekken.’

Na het ontstaan van philharmonie zuidnederland bleef de stichting zich actief inzetten voor het nieuwe orkest. Allemaal in de geest van Henri Hermans. ‘Hermans was een echte gangmaker in zijn tijd en heeft voor velen een iconische status. Hij heeft heel veel betekend voor het klassieke muziekleven in Maastricht en heel Limburg’, weet penningmeester Eddy Klomp. Een esprit dat de Stichting Henri Hermans is blijven uitdragen. ‘Na de oprichting van philharmonie zuidnederland hebben we alle openstaande leningen voor het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds in één keer kwijtgescholden. De musici hoefden niets meer af te betalen’, vertelt Eddy Klomp.

De gelden van de Stichting Henri Hermans zijn afkomstig uit een legaat, weet Klomp. ‘Het was een flink vermogen. Sinds 1989 hebben we ieder jaar een bedrag uitgegeven aan het orkest. De laatste jaren kwam dat neer op 25.000 euro per jaar. Maar nu is deze pot leeg. Als stichting houden we dan ook op te bestaan.’

Op de kaart
Wim Weijnen knikt tevreden. De schone taak zit erop. ‘De stichting is een vliegwiel geweest voor veel educatieve projecten. Wij en het orkest hebben bewezen dat deze muziekprojecten voor jongeren echt zin hebben. Nu hopen we dat andere partijen de draad oppakken en deze geweldige projecten blijven steunen. Het orkest heeft in al die tijd een hele infrastructuur voor educatie kunnen opzetten en we zijn verheugd dat we daar een steentje aan bij hebben kunnen dragen.’

Stichting Henri Hermans heeft zich onder meer ingezet voor educatieve projecten als diverse Schoolpleinconcerten, de voorstelling HeartBeat voor dansers, musici en leerlingen, de educatieve instrumentenfilm Expeditie Orkest voor jong en oud, en de samenwerking met Stichting IMC Weekendschool. De bij de Weekendschool aangesloten basisscholen kunnen naar eigen wens en met flinke korting incidenteel gebruikmaken van de reguliere educatieve programma’s van philharmonie zuidnederland.

‘Het is mooi om te zien dat een flink aantal musici uit het orkest hun educatieve taak met veel plezier oppakken en meedoen aan deze projecten. De orkestleden stellen het zeer op prijs om even uit hun comfortzone te geraken. Samenwerken met de jeugd geeft een positieve flow en daar haal je weer motivatie uit voor je dagelijkse taak’, vertelt bestuurslid Harry van de Peppel. Weijnen knikt instemmend. ‘De orkestleiding kwam steeds met nieuwe voorstellen voor educatieve projecten. Wij keken dan vervolgens of we het initiatief wilden financieren. Inhoudelijk hebben we ons nooit met de projecten bemoeid. Eén à twee keer per jaar kwamen we bijeen met de orkestleiding, zo hielden we de vinger aan de pols. Geweldig om te zien wat er zoal is gerealiseerd en dat educatie nu definitief op de kaart staat bij philharmonie zuidnederland.’

Haarvaten
Stichting Henri Hermans houdt officieel op te bestaan op 1 april 2023. Met veel dank aan Jolanda Hollands, die de stichting 38 jaar lang heeft ondersteund als bestuursassistente. De drie leden van de Stichting Henri Hermans blijven elkaar zeker nog zien tijdens de concerten van philharmonie zuidnederland.

Het muziekleven in Limburg heeft hun hart gestolen. Zo hebben Wim Weijnen en Eddy Klomp, als respectievelijk voorzitter en penningmeester van het bestuur LSO, de oprichting van philharmonie zuidnederland intensief begeleid en is Harry van de Peppel al vele jaren betrokken bij de Stichting Jazz Maastricht. ‘Het muziekleven zit in de haarvaten van iedere Limburger’, vat Weijnen samen. ‘Dat zie je al terug in de rijke harmonie- en fanfarecultuur. Zelfs de mijnen in Limburg hadden ieder hun eigen harmonieorkest. Ook philharmonie zuidnederland profiteert ervan. Luister maar eens naar de geweldige blazers en slagwerkers die Limburg voortbrengt. Van kinds af aan groei je ermee op. Muziek krijg je in Limburg met de paplepel ingegoten en jeugdeducatie is een essentieel onderdeel van het muziekleven. Daar moet je in blijven investeren.’